Defectech.ru Вопросы и ответы › Викуп земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
Скопировать ссылку на вопрос

Викуп земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності

Викуп земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності. Деталі Підручник Набуття права власності на земельні ділянки 29 вересня 2012 Перегляди: 9263 Набуття перехід та припинення права власності на земельні ділянки 4.2.

4.2. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності. «Обов ’ язкове відчуження може бути не кількісного характеру, а лише якісного. Воно повинно застосовуватися, головним чином, тоді, коли селян можна влаштувати на місцях, для покращення способів використання ними землі, воно видається можливим тоді, коли необхідно: при переході до кращого способу господарства – влаштувати водопій, влаштувати прогін до пасовиська, влаштувати дороги, нарешті, позбутися шкідливого черезсмужжя» (П.А.

Столипін) 1. Законодавством (ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. ратифікованої ЗУ від 17.07.1997, ст.41 КУ, ст.ст.140, 146, 147 та ін. ЗКУ, ст.350, 351 ЦКУ, ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності») передбачена можливість примусового викупу земельних ділянок приватної власності.

Законодавство розділяє викуп земельних ділянок (1) для суспільних потреб та (2) з мотивів суспільної необхідності. Так, викуп земельної ділянки може здійснюватися для визначених у ст.7 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» суспільних потреб за умови дотримання наступної процедури.

погодження місця розташування об ’ єкту. під розміщення якого викупляється земельна ділянка, відповідно до ст.151 ЗКУ. прийняття рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб (ст.10 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. проведення переговорів щодо викупу земельної ділянки (ст.11 вказаного Закону.

укладення договору купівлі-продажу або міни (ст.12 Закону. Викуп земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється для потреб, зазначених у ст.15 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності». Такий викуп може бути примусовим. При цьому слід враховувати положення ч.5 ст.41 КУ, за якою.

«Примусове відчуження обєктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності. на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких обєктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Відповідно до ч.2 ст.15. «2. Примусове відчуження земельної ділянки, інших обєктів нерухомого майна, що на ній розміщені, допускається, як виняток, з мотивів суспільної необхідності лише в разі, якщо будівництво зазначених у частині першій цієї статті обєктів передбачається здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників.

Дане положення разом із переліком потреб у ч.1 ст.15 слугує визначенню «підстав» примусового відчуження. Втім, наявність таких підстав не позбавляє необхідності проведення оціночного тексту, передбаченого КУ, щодо наявності « мотивів суспільної необхідності. Згідно із Законом, примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності може бути застосоване тоді, коли згоди із власником за процедурою відчуження для суспільних потреб не досягнуто.

Тоді відповідний орган може звернутися до суду. Відповідно до ч.4 ст.16 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. «4. Рішення суду про примусове відчуження земельної ділянки, інших обєктів нерухомого майна, що на ній розміщені, разом із документами, що підтверджують попередню та повну сплату колишньому власнику викупної ціни або державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, надане замість відчуженого, є підставою для державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначені обєкти.

Проблема. М.С. Федорченко слушно звертає увагу на те, що ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» робить невиправдану спробу жорстко розписати випадки і процедуру придбання державою та територіальними громадами земельних ділянок «для суспільних потреб» навіть тоді, коли власник проти такого придбання не заперечує.

Таким чином, невиправдано створено додаткове правове регулювання відносин, які цього не потребували – адже за наявності згоди обох сторін сторони виступають рівноправними суб ’ єктами ринку, і мали б укладати угоду за взаємною згодою без зайвих перешкод та формальностей 2.

Можливість викупу земельних ділянок для суспільних потреб передбачена також ЗУ «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» від 22.12.2006 (див. ст.ст.12,19). Між тим, процедурні положення цього Закону фактично заміщаються нормами більш пізнього ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Спеціальний порядок викупу земельних ділянок передбачено ЗУ «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» в ред. ЗУ від 05.06.2009 №1474-VI. Норми цього Закону підлягають застосуванню як спеціальні по відношенню до ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

1 Відтворено за публікацією: Третяк А.М. Історія земельних відносин та землеустрою в Україні: Навчальний посібник. – К. Аграрна наука, 2002. – С.249-250. 2 Федорченко М. Експропріація як форма обороту земельних ділянок: окремі проблемні аспекти // Українське комерційне право. – 2010. - №10. – С.57-64.

Вопрос №84084 от 07.06.2017 Юридическая консультация онлайн

defectech.ru

   Ответ: 10.06.2017
Похожие вопросы по теме
бесплатная юридическая
        консультация
юридическая
        консультация помощь юриста
defectech.ru

Сегодня адвокаты и юристы провели 63 консультаций,
а с 2012 года было проведено 875079 консультаций

defectech.ru

Для зарегистрированных юристов

Юридическая консультация | Вопросы с ответами | RSS | Карта сайта
© 2010-2018. Авторские права защищены.
Задать вопрос юристу
Сегодня юристы и адвокаты провели 60 консультаций,
а с 2012 года было проведено 730118 консультаций
Будьте всегда в курсе событий!
Подписывайтесь на наши страницы