Defectech.ru Вопросы и ответы › ОБРАЗЦЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Скопировать ссылку на вопрос

ОБРАЗЦЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ОБРАЗЦЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ. ИСКИ, ЖАЛОБЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ДОГОВОРА, АПЕЛЛЯЦИИ, КАССАЦИИ. Образец иска о выселении. ПОЗОВНА ЗАЯВА Іванової Марії Сергіївни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим будинком, усунення перешкод у користуванні житловим будинком шляхом виселення. Я, Іванова Марія Сергіївна, є одноособовою власницею домоволодіння (житлового будинку) №40 по вул.

Грушева с. Мирне Сімферопольського району Автономної Республіки Крим. Право власності на зазначений будинок зареєстровано за мною з 10.07.2009 року на підставі свідоцтва про право на спадщину від 24.04.2009 року за заповітом мого чоловіка Іванова Іллі Федороівича, який помер 09.08.2008 р. Крім мене в будинку проживають: мій син, внучка з сім’єю, які є членами моєї сім’ї та ведуть зі мною спільне господарство.

Разом з тим, на даний момент в належному мені будинку без правових підстав проживають особи, які є для мене сторонніми та втратили право на користування будинком після смерті мого чоловіка, а саме: Петрова Ірина Володимирівна та її неповнолітній син.

Обставини набуття ними права користування будинком та підстави припинення такого права полягають у наступному. У 1997 році між моїм чоловіком Івановим І.Ф. та відповідачкою було укладено договір найму кімнати площею 9 кв. м. що розташована у домоволодінні.

Відповідно до цього договору відповідачка вселилась до нашого дому. 27.11.2002 р. Сімферопольським районим судом АР Крим було прийнято рішення, за позовом Петрової І.В. до мого чоловіка про визнання права користування житловим приміщенням. Відповідно до зазначеного судового рішення за Петровою І.В. було визнано право користування житловою площею в домоволодінні, що розташоване за адресою: АР Крим, с. Мирне Сімферопольського району, домоволодіння №40. Підставою такого рішення став висновок суду про те, що вона має таке право, як член сім’ї мого чоловіка.

Рішення суду було виконане в повному обсязі: при житті мого чоловіка відповідачка разом із сином проживала в будинку, як член сім’ї мого чоловіка, ніхто не чинив їй в цьому перешкод. За ч. 1 ст. 405 ЦК України члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Аналіз змісту вказаних правових норм дає підстави для висновку про те, що право члена сім’ї власника житлового будинку користуватися цим житлом існує лише за наявності у власника права приватної власності на це майно.

Оскільки житлові права членів сім’ї власника житлового будинку (квартири) є похідними від прав власника цього будинку, то припинення права власності особи на будинок припиняє право членів її сім’ї на користування цим будинком. Однією з підстав припинення права власності відповідно до ст. 346 ЦК України є смерть власника. Таким чином, після смерті мого чоловіка та переходу права власності на будинок до мене відповідачка та її син втратили право користування ним.

Аналогічне тлумачення наведених вище норм знайшло своє відображення у правозастосовчій практиці Веховного Суду України, зокрема, в рішеннях, які додаються до позовної заяви. Відповідачка добровільно залишити належний мені будинок відмовляється, тому вимушена звернутися за захистом моїх прав та інтересів в судовому порядку. Згідно до ч. 1 ст. 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні (ст. 321 ЦК України. Аналогічна норма закріплена в статті 41 Конституції України, за змістом якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності та право приватної власності є непорушним.

На даний момент та обставина, що крім мене та членів моєї сім’ї в належному мені будинку проживає та зареєстрована стороння особа разом зі своїм сином обмежує моє право на вільне володіння, користування та розпоряджання своїм майном, призводить до втручання в моє особисте життя та моїх родичів, обмежує норми житлової площі на осіб, які мають право на проживання сьогодні.

За нормами ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. З урахуванням наведених обставин, вважаю, що мої права мають бути захищені шляхом визнання відповідачки та її сина такими, що втратили право на користування житловим приміщенням в моєму домоволодінні (по мотивам смерті попереднього власника) та усунення перешкод у користуванні мною будинком шляхом їх виселення без надання іншого житла (обов’язок для мене надання житла відповідачці законодавством в цьому випадку не встановлений.

Прошу також залучити до участі у справі в якості третьої особи на стороні відповідача Управління у справах дітей Сімферопольської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим, як органу опіки, оскільки спір стосується також прав неповнолітньої особи. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 316, 383, 391, 405 Цивільного кодексу України, ст. ст. 64, 150, 156 Житлового кодексу Української РСР, ст. ст. 118 — 120 Цивільного процесуального кодексу України.

Визнати Петрову Ірину Володимирівну (паспорт серія ЕС №111111, виданий Відділом внутрішніх справ Сімферопольського району МУГУ МВС України в Криму) та її неповнолітнього сина Петрова Владіслава Сергійовича 19.08.1997 р.н. такими, що втратили право на користування житловим приміщенням в домоволодінні №40 по вулиці Грушева с. Мирне Сімферопольського району. Усунути перешкоди в користуванні Іванової Марії Сергіївни (паспорт серія ЕЕ222222, виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в Криму, ід.

Номер: 33333333) домоволодінням №40 по вул. Грушева с. Мирне Сімферопольського району Автономної Республіки Крим шляхом виселення Петрової Ірини Володимирівни (паспорт серія ЕС №111111, виданий Відділом внутрішніх справ Сімферопольського району МУГУ МВС України в Криму) та її неповнолітнього сина Петрова В’ячеслава Сергійовича 19.08.1997 р.н.

з домоволодіння №40 по вул. Грушева с. Мирне Сімферопольського району Автономної Республіки Крим без надання іншого житла. Квитанція про сплату державного мита. Квитанція про сплату витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи. Копія паспорту та ідентифікаційного коду позивача. Копія свідоцтва про право на спадщину та витягу про реєстрацію майна.

Копія сторінок домової книги. Рішення Сімферопольського районного суду АР Крим від 26.10.2001 року. Копія рішення ВСУ від 12.05.2010 р. Копія рішення ВСУ від 30.09.2009 р. Копія позову та доданих матеріалів для відповідачів та третьої особи. 16.09.2010 року М.С. Іванова.

Вопрос №97729 от 10.06.2017 Юридическая консультация онлайн

defectech.ru

   Ответ: 11.06.2017
Похожие вопросы по теме
бесплатная юридическая
        консультация
юридическая
        консультация помощь юриста
defectech.ru

Сегодня адвокаты и юристы провели 63 консультаций,
а с 2012 года было проведено 875079 консультаций

defectech.ru

Для зарегистрированных юристов

Юридическая консультация | Вопросы с ответами | RSS | Карта сайта
© 2010-2018. Авторские права защищены.
Задать вопрос юристу
Сегодня юристы и адвокаты провели 66 консультаций,
а с 2012 года было проведено 730118 консультаций
Будьте всегда в курсе событий!
Подписывайтесь на наши страницы